Uzaktan Kimlik Doğrulama Tebliği Yayımlandı

Remote Id Verification

Share This Post

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 19)’ni (“Tebliğ”) yayımlamıştır.

Uzaktan kimlik doğrulaması ile ilgili yayımlanan tebliğ kapsamında sistem güvenliği bakımından uygulamaya yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

Uzaktan Kimlik Doğrulaması ile ilgili genel esaslar şu şekildedir:

 • Yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamı uzaktan kimlik tespitinde de alınacaktır. Kimlik tespiti kapsamında adres ve kimlik bilgileri gereklidir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden bu verileri teyit eder.
 • İmza örneği alınması zorunlu değildir.
 • Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlar. Bu ilişkinin temini risk temelli bir yaklaşımla sıkılaştırılmış tedbirlerle sağlanacaktır.
 • Kimlik tespiti ve risk değerlendirmesi için bilgilerin bazı kanallar aracılığıyla alınması gerekir. Bu kanallar; web siteleri, internet şubeleri, mobil uygulamalardır. Bilgiler elektronik ortamda doldurulan formlar kullanılarak gönderilmelidir.
 • Bu süreçte tutulan tüm kayıtlar, kolaylıkla yetkili mercilere sunulacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin olarak düzenlemeler özetle şu şekilde:

 • Kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması,
 • Kimlik bilgileri tek başına yeterli değildir. İş ilişkisinin amacı ve mahiyeti, müşteriye ait fonların ve malvarlığının kaynağı, ortalama gelir bilgisi, aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısı bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Bu yöntemle kurulan iş ilişkisinden sonraki işlemin yüz yüze gerçekleştirilmesi durumu olabileceğini de belirtmekte fayda var. Bu durumda Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki usule göre kimlik tespiti yapılması ve imza örneği alınması gerekmektedir.
 • Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve mesleklerin, uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde risk temelli yaklaşımla tespit edilen risklerle orantılı olarak alması beklenen tedbirlerden öne çıkanlar şunlardır:
  • a) Müşteriden ek bilgi edinilmesi; gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerinin güncel tutulması.
  • b) İş ilişkisine girilmesi, sürdürülmesi, işlem gerçekleştirilmesi için üst seviyedeki görevlinin onayı.
  • c) Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak.

Sonuç ve Değerlendirme:

İkincil düzenlemelerin de hızla tamamlanmasıyla uzaktan kimlik tespitinin kullanılması uygulamaya 1 Mayıs 2021 itibarıyla geçecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-7.htm

Kimlik Tespiti Doğrulama ile ilgili veya Süreç Danışmanlık Hizmetlerimiz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için; İletişim

More To Explore