Şirketiniz Sürdürülebilir Mi?

Şirketiniz Sürdürülebilir Mi

Share This Post

Şirketiniz Sürdürülebilir Mi? Küresel hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edildi.

Günümüzün iş ortamı, benzeri görülmemiş, hızlanan ve karmaşık bir risk ve fırsat karışımı ile karakterize olmuştur. İster yeni bir teknoloji ister ani bir doğal kaynak eksikliği olsun, tüm pazar kısa sürede sayısız faktör tarafından bozulabilir. Nüfus artışı, kaynak kıtlığı veya küresel sağlık riskleri gibi mega trendler nedeniyle yeni pazarlar hızla ortaya çıkıyor.

Doğal afetler, sosyal huzursuzluklar veya ekonomik eşitsizlikler uzun vadeli refaha zarar verebileceğinden, şirketlerin yalnızca kısa vadeli kârlarla ilgilenmelerinin yeterli olmadığı konusunda, özellikle iş dünyası liderleri ve yatırımcılar tarafından, giderek artan bir anlayış var. Bu zorluğu anlayan ve harekete geçen şirketler ise bir adım önde olacaktır.

Dünya çapında hükümetler bu hedeflere katıldı ve şimdi şirketler için harekete geçme zamanı. Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun ve sektörleri ne olursa olsun, tüm şirketler SKA’lara katkıda bulunabilir. Şirketler SKA’ları kapsayıcı bir çerçeve olarak stratejilerine, hedeflerine ve faaliyetlerine şekil ve yön vermek amacıyla kullanabilirler. Gelecekteki iş fırsatlarını belirlemek, kurumsal sürdürülebilirliğin değerini arttırmak, paydaş ilişkilerini güçlendirmek, piyasayı istikrara kavuşturmak, ortak bir dil ve amaç kullanmak gibi başlıklar altında SKA’lar, iş stratejilerini küresel önceliklerle uyumlu hale getirir. Ayrıca şirketler SKA’ların başarılması amacıyla ürettikleri çözümler sayesinde yeni büyüme fırsatlarını keşfederek risk profillerini azaltacaklardır.

Şirketiniz Sürdürülebilir Mi? SKA’ları büyük bir şirket içerisinde konumlandırmak çok önemlidir ve farkındalık yaratmayı gerektirir. Elbette, belirli kalkınma amaçları bir şirketin stratejisinde farklı bir rol oynayacaktır. Coğrafi konum, şirketin büyüklüğü ve sektör, kilit SKA’ların nasıl belirleneceğini etkileyebilir. Bu nedenle, amaçları yerel topluluklar ve paydaşlarla birlikte uygulamanın ve entegre etmenin yollarını bulmak önemlidir. Şirket içerisinde farkındalığın arttırılması, şirket için en önemli hedeflerin belirlenmesi, istihdam fırsatlarına öncelik verilmesi, tedarik zincirlerinin incelenmesi, şeffaflığın arttırılması ve uzun vadeli hedeflere odaklanılması gibi durumlar sayesinde şirketler SKA’ları entegre etmelerinin bir sonucu olarak bu durumdan faydalanabilirler.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışmanlık Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

iletişime geçin

More To Explore