fbpx

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektöründeki değişimler evrensel mobil telekomünikasyon sistemi (UMTS), internet üzerinden ses protokolü (VOIP) gelişmelerine bağlı olarak değişmeye başlamıştır.

 

Telekomünikasyon alanında AB, 2009/140/EC sayılı Daha İyi Düzenleme Yönetmeliği’ne sahip olup, 2009/136/EC sayılı Vatandaşlık Hakları Direktifi ve Avrupa Elektronik İletişim Düzenleyicileri Kurumu (BEREC), Telekom Reformu paketinin bir parçası olarak 25 Kasım 2009’da Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun 1211/2009 sayılı Yönetmeliği (EC) ile oluşturulmuştur.

Mevcut telekom kuralları, Eylül 2016’da başlatılan ‘’bağlantı paketi’’ aracılığıyla şu anda incelenmektedir. Komisyon, tüm şirketlerin hem yerel hem de ulusal sınırlar boyunca AB’nin her yerinde yeni üst kalite altyapılara yatırım yapmasını daha cazip hale getiren ileriye dönük ve basitleştirilmiş kuralları içeren yeni bir Avrupa Elektronik İletişim Kodu önermiştir.

 

JURCOM, telekomünikasyon ile ilgili yasal uyumluluk projeleri, risk değerlendirmeleri, denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.