MedTech (Medikal Teknolojiler)

ABD ve AB’deki en hızlı gelişen sektörlerden biri olan Medikal Teknolojiler alanındaki şirketler, ürün yelpazesini geliştirmek ve gelecek vaat eden coğrafyalara açılmak için iyi bir strateji ve yönetişim modeline sahip olmalıdır. Aynı zamanda, bu şirketler gerekli düzenlemelere uymak zorundadır. Bu düzenlemelere uyum açısından yüksek kaliteli destek JURCOM tarafından sağlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin medikal cihazlara ilişkin direktifi olan EUDAMED Direktifi JURCOM’un uzmanlık alanlarından biridir. JURCOM, MedTech ile ilgili yasal uyumluluk projeleri, risk değerlendirmeleri, denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.