fbpx

Finans

Dünyada finansal krizlerin patlamasıyla birlikte, gerekli güven ortamını korumak ve riskleri en aza indirmek için küresel olarak finansal hizmetler konusunda birçok düzenleme yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeler için kurallar karmaşık veya yetki alanları farklı olabilir. Finansal sistemler için düzenlemeler hazırlanırken, genel olarak 4 ana konu hedeflenmiştir. Bunlar piyasa yapıları, banka yapıları, vergi şeffaflığı, sermaye / likiditedir. 

Bu konulardaki düzenlemelere örnek olarak; AIFMD, Basel III.BCBS Marjı kuralları, Kanada Türevleri Ticaret Raporlaması, Merkezi Menkul Kıymetler Mevduatı, Düzenleme ve T + 2, CRD IV, CRS, Dodd-Frank Yasası, Dodd-Frank Vol. Bankacılık Reformu, FATCA, FMSB, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) Pazar reformu, ISDA 2014 Kredi Türevleri Tanımları, MAD ve MAR, MiFID II, KYC / AML / UBO, PRIIP’ler, T + 2 – ABD, Kanada, Meksika ve Peru, Hedef 2 – Menkul Değerler (T2S), UCITS V, BK Bankacılık Reformu, verilebilir. JURCOM finans sektöründeki deneyimi ve bilgisi ile uyum hizmetleri ve yazılım çözümlerini entegre bir şekilde sunmaktadır.