fbpx

Enerji

Arama, üretim, dağıtım, iletim, satış, kamulaştırma, ruhsatlandırma, ithalat, ihracat faaliyetleri ve elektrik, doğal gaz, petrol, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi enerji kaynaklarına dair faaliyetler ile ilgili pek çok yasal düzenleme bulunmaktadır. Enerji alanında yatırım yapan yerli ve yabancı şirketlerin ilgili belgelerin alınması, üretim ve dağıtım lisans başvuruları, ruhsat devri, kamulaştırma, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile idari ilişkilerin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması, elektrik satışlarının düzenlenmesi için sözleşmelerin hazırlanması, özelleştirme yoluyla hidroelektrik santrallerinin alınması gibi birçok alanda desteğe ihtiyacı olabilir. JURCOM, enerji ile ilgili yasal uygunluk projeleri, risk değerlendirmeleri, denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.