fbpx

Çevre

AB, karbon emisyonlarını azaltmak, temiz enerji ve enerji verimliliğini teşvik etmek ve Avrupa’nın düşük karbonlu ekonomiye geçişini kolaylaştırmak için bir dizi politika belirlemiştir. Dünyanın en büyük karbon pazarını yaratan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kendi başına en önemli araçtır. AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB emisyonlarının yaklaşık % 55’ini kapsamaktadır. Bu sektörler arasında ulaştırma, inşaat, tarım ve atık yönetimi bulunmaktadır. Üye Devletler, bu sektörlerdeki emisyonlarla ilgili 2020 yılının sonuna kadar bağlayıcı ulusal hedefler belirleyen bir çaba paylaşımı anlaşmasını imzalamış bulunmaktadır. JURCOM, karbon emisyonları ile ilgili yasal uyumluluk projeleri, risk değerlendirmeleri, denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.