Rekabetin Korunması ve Rekabet Uyum Programı

Rekabet Uyum Programı

Share This Post

Rekabet Hukuku Tarihi

Rekabet hukukunu yöneten yasalar, iki bin yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Roma İmparatorları ve Orta çağ hükümdarları fiyatları dengelemek veya yerel üretimi desteklemek için gerekli aksiyonları aynı şekilde kullanmışlardır. Rekabetin resmi incelemesi, 18. yüzyılda Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” gibi eserlerle gerçek anlamda başlamıştır. Kanunun bu alanını tanımlamak için “kısıtlayıcı uygulamalar”, “tekel hukuku”, “kombinasyon işlemleri” ve “ticaretin kısıtlanması” dahil olmak üzere farklı terimler kullanılmıştır. Dünyada ilk olarak 1890 yılında “Sherman Antitröst Yasası” adı altında rekabet hukuku kanunu piyasalarda rekabetin düzenlenmesi ve korunması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Kapitalist ekonomik sistemlerde yer alan piyasaların kendi başına bırakılması ile teşebbüslerin yıkıcı bir yarış içine girmesi sonucu bu ve bu tarz durumların bertaraf edilmesi amacıyla rekabet hukuku alanında bir düzenlemenin getirilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Rekabet uyum programı ve hizmet kapsamına gelin bir göz atalım

Türkiye ve Rekabet Hukuku

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda Kanun’u uygulamakla yükümlü otorite olarak Rekabet Kurumu tesis edilmiştir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da 23 Ocak 2008 tarihinde yapılan düzenlemeler ile ceza verme yetkisi Rekabet Kurulu’na tanınmıştır. Bu düzenleme ile verilen idari para cezası oranları da artış göstermiştir. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalardaki kısıtlamalar ile sair yasaklamalara ilişkin düzenleme ve denetleme konusunda Rekabet Kurulu re’sen veya kendisine iletilen başvurular sonucunda doğrudan soruşturma açılmasına karar vererek; bir kısım yaptırımları da uygulayabilmektedir. Bu nedenle de, Rekabet Uyum Projelerinin gerekliliği ise bu yasal düzenlemeler kapsamında daha da artmıştır.

Rekabet Uyum Danışmanlığı Hizmet Kapsamı
Rekabet Uyum Danışmanlığı Hizmet Kapsamı

Jurcom GRC ve Rekabet Uyum Programı

Rekabet Uyum Programı’nın uygulanması şirketlere hem barındırdığı veya barındırabileceği riskleri azaltması kapsamında destekleyici rol oynar hem de ileride olabilecek bir yerinde inceleme için indirim nedeni olarak kabul edilebilir. Jurcom GRC olarak amacımız Rekabet Uyum Danışmanlığı kapsamında kurumsal bir yönetişim modeli kurarak, risk yönetimi, uyum ve farkındalık eğitimleri ile her düzeyde çalışanı bu yönetişimin işleyen bir parçası haline getirmektir. Tüm iş birimleriyle toplantılar yaparak herkesin görev tanımları çerçevesinde günlük iş akışlarını olumsuz yönde etkilemeden hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırarak güvenli bir iş alanı yaratıyoruz.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında; Rekabet Uyum Danışmanlık Hizmetimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız; Bi GDPR Yaklaşıyor!

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4054&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

More To Explore