fbpx

Risk Değerlendirmesi

Uyum riski değerlendirmeleri, yasal gerekliliklere uyumu sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Düzenlemelere uymamak ve yakalanmak bir kuruluş için çok ciddi neticelere yol açabilir, bu da cezalara ve yaptırımlara neden olabilir. Bundan kaçınmak için, kuruluş içindeki riskleri tanımlamak ve bu riskleri azaltmak adına bir plan geliştirmesi, bu kapsamda da düzenli uyum riski değerlendirmeleri gereklidir.

Uyum riski değerlendirmesi, diğer risk değerlendirme türlerinden farklılık gösterir. Örneğin, iç denetim risk değerlendirmelerinde olduğu gibi finansal tablo gibi stratejik risklere daha az bakar.

Bunun yerine, bir uyum risk değerlendirmesi büyük ölçüde yasal ve politikaya uyumsuzluk veya suistimallere odaklanmaktadır. Etkili bir uyum risk değerlendirmesi yapmak için, idari otoritenin sektörünüz ile ilgili düzenlemelerini tam olarak anladığından emin olmanız gerekmektedir. Uyum riski değerlendirmesi, net ve organize risk alanlarıyla güçlü bir çerçeveye dayanır.

Uyum riskinin bir bireyin veya ekibin performansının bir yansıması olmadığını, sunulan hizmetleri ve sunulan ürünleri, kullanılan süreçleri tam olarak anlattığına dikkat edilmelidir. Etkili bir uyum risk değerlendirmesi, kuruluşunuzda mevcut olan doğal riskleri etkin bir şekilde azaltmak için kaynakları tahsis etmenize olanak sağlayacaktır.

JURCOM’un risk değerlendirmesine yaklaşımı:

• Her bir riski yönetmekten kimin sorumlu olduğunu açıkça belirtin ve onlara sunulan araçları açıklayın.

• Uygulanabilir hale getirin. Uyum risk değerlendirmesinin doğal riski azaltmak için net adımlar attığından emin olun.

• Canlı tutun. Değerlendirmeyi, düzenlemeler ve kuruluşun büyümesi, değişmesi gibi dönüşecek ve değişebilecek canlı bir belge olarak ele alın.

• İzleme ve raporlama yapın. Politikaların takip edildiğinden ve prosedürlerin amaçlandığı şekilde çalıştığından emin olmak için iç kontrollerin personel ve yöneticiler tarafından sürekli izlenmesi gerekir. Risk değerlendirmesi, risk düzeltme, risk izleme ve denetim sürecinde tespit edilen risklerin seviyesine bağlı olarak, kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bilgilendirilmelidir.

• Tekrarlayın ve geri dönüştürün. Periyodik olarak uyum riski değerlendirmesi yapın ve yaklaşımınızı risk yönetimine kaydırmakta tereddüt etmeyin.