Regülasyon Denetimi

JURCOM, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için uyum programınızın titiz bir denetimini gerçekleştirir. Denetimimiz, uyum programınızın uygun şekilde tasarlanmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.

JURCOM’un kapsamlı yasal uyum bilgisi, işiniz ve faaliyetlerinizdeki boşlukları veya eksiklikleri kolayca tespit edilmesine yardımcı olur. Sizi ağır para cezaları ve ihlalleri için riske sokabilecek sorunlu alanları tespit etmeyi amaçlarız.

Dış kaynaklı tedarikçiler ile çalışıyorsanız, uyum denetimimiz, faaliyetlerinizin uyum programınız ile aynı doğrultuda olmasını sağlayarak olası tedarikçi risklerini önlemeye yardımcı olur.

 

Her uyum denetimi dört ana adım içerir:

1. Denetim hedeflerini ve proje çıktılarını tanımlayın.

2. İlgili düzenleyici uyum mevzuatıyla ilişkili oldukları için işletmenizin ve faaliyetlerinizin tüm yönlerini değerlendirin.

 Mevcut uyum belgelerinizi ve denetim izlerinizi gözden geçirin.

 Prosedürlerinizi ve politikalarınızı inceleyin.

 Veri toplama, veri dağıtım ve veri arşivleme yöntemlerinizi inceleyin.

 Muafiyetlerin uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirleyin.

3. Düzeltici faaliyetler için önerilerle birlikte ayrıntılı bir rapor sunun.

4. Düzenleyici mevzuata uyum için operasyonel kılavuzlar sağlayın.

 

Kapsamlı uyum denetimimizin sonuçları size aşağıdaki hususlarda yardımcı olur:

 Uyum operasyonunuzun sektördeki en iyi uygulama modellerine kıyasla nasıl olduğunu anlama.

 Yükümlülüğe maruz kalma ihtimalini en aza indirme.

 Uyum operasyonunuzdaki verimliliği arttırma.

 Sürekli uyumluluk sağlama.