“Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” Neyi İfade Ediyor?

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi

Share This Post

HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-16.4) 

25 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-16.4) ile CORSIA Regülasyonuna uyum süreci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gözetimi ve denetimi altında resmen uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesi ile CORSIA’nın  2021-2023 Pilot Faz olarak değerlendirdiği bu fazın ana konusunu da oluşturan sera gazı emisyonlarının izlenmesi hususu da 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle mevzuatımıza girmiş oldu. Bu madde ile hem uçak işleticilerine hem de Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bazı yükümlülükler getirilmiştir. İlk önce yönetmelik ve ardından da 6. Madde kapsamında bir değerlendirme yapmak gerekirse

Söz konusu yönetmeliğin kapsamı bakımından,

  • Sertifikalandırılmış azami kalkış ağırlığı 5.700 kg’dan fazla olan uçakların kullanılması nedeniyle uluslararası uçuşlarda yıllık 10.000 tondan daha fazla karbondioksit emisyonu üreten uçak işleticilerini,
  • Sertifikalandırılmış azami kalkış ağırlığı 5.700 kg’dan fazla olan uçakların kullanılması nedeniyle ulusal uçuşlarda yıllık 5.000 tondan daha fazla karbondioksit emisyonu üreten uçak işleticilerini kapsar.
  • İnsani yardım, tıbbi ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar ile Devlet hava araçlarının gerçekleştirdiği uçuşlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
  • Ayrıca CORSIA Regülasyonu sadece uluslararası uçuşları kapsarken Yönetmelik hem uluslararası hem de ulus içi uçuşları kapsamaktadır.

6. Madde ile alakalı olarak ise,

  • Uçak işleticisi emisyon izleme planını hazırlamakla ve sera gazı emisyonlarının bu plana uygun bir şekilde izlemekle yükümlüdür.
  • Pazara yeni giren bir uçak işleticisi karbondioksit emisyon eşik değerlerinden en az birini aşmasından sonraki yıldan itibaren emisyonlarını izlemeye başlar.
  • Uçak işleticisi, emisyon eşik değerlerinden en az birinin aşıldığı andan itibaren üç ay içerisinde bir emisyon izleme planı hazırlamakla ve Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür.
  • Faaliyette olup bu yönetmelik ile belirlenen eşik değerlerin altında bir emisyon değerine sahip olan uçak işleticisi emisyon değerlerinden birinin aşılması durumunda aşımın olduğu sonraki yıldan itibaren emisyon izleme faaliyetine başlar fakat izleme faaliyetinin bir plana uygun olması ve bu planının da aşımın fark edildiği andan itibaren 3 ay içerisinde hazırlanıp Genel Müdürlüğe sunulması şarttır.

  İzleme raporlarını ise uçak işleticilerinin Genel Müdürlüğe raporlaması şart olup  bu raporun bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarının içeren şekilde düzenlenmesini de Yönetmelik mecbur kılmaktadır.

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220325-3.htm

Ayrıca bakınız, CORSIA Regülasyonu ve Dünyadaki Güncel Durum

CORSIA Regülasyonu ve Uyum Süreçleri hizmet kapsamımız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

iletişime geçin

More To Explore