DSP, DMP ve SSP Nedir?

Demand Side Platform (DSP)

Share This Post

DSP (Demand Side Platforms), DMP (Data Management Platforms) ve SSP (Supply Side Platforms) dijital reklamcılığın ayrılmaz bir parçasıdır. Otomatik reklam alım satımını birlikte gerçekleştirmelerine karşın, işlevleri birbirlerinden son derece farklıdır. Bu yazıda DSP, DMP ve SSP nedir sorusunun cevabını bulacaksınız.

Demand Side Platform (DSP)

Demand side platform (DSP), reklam alanı satın almak için kullanılan bir yazılımdır. DSP’ler reklam verenlerin, bireysel kullanıcı davranışı ve çevrimiçi etkinliğe dayalı olarak belirli kullanıcıları hedefleyen farklı yayımcıların sitelerinde reklam gösterimi satın almasını sağlar.

DSP’ler bir reklam verenin satın alması için hangi gösterimin mantıklı olduğuna birtakım algoritmalarla karar vererek dijital reklam sürecini kolaylaştırır.

Data Management Platform (DMP)

DMP, birinci, ikinci ve üçüncü taraf verilerini toplayan, düzenleyen ve etkinleştiren bir yazılımdır. DMP’ler genellikle pazarlama sonuçlarını iyileştirmek için kitleleri hedeflemek ve segmentlere ayırmak için kullanılır. DMP’ler teoride her türlü veriyi sınıflandırmak için kullanılabilirken, uygulamada ise çevrimiçi reklamlarla belirli kullanıcıları hedeflemek için kullanılan kitle segmentlerini oluştururlar.

DMP’ler, verileri toplayıp, düzenleyip ve paylaşarak, pazarlamacıların hedefli reklam kampanyaları tasarlamasına, erişimlerini bilinen müşterilerin ötesine taşır. DMP’ler benzer potansiyel müşterilere ulaşılmasına ve kanallar arasında daha kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlanmasına yardımcı olur.

Bir DMP pek çok kaynaktan veri toplamaktadır. Bu kaynak bir web sitesi olabileceği gibi bir CRM yazılımı da olabilir. Bir DMP, kullanıcıların IP adresleri gibi verilerin çok ötesinde veri toplamaktadır. Topladığı verileri her bir kullanıcının profilini oluşturacak şekilde düzenler. DMP’ler topladıkları verileri reklam hedeflemelerinde kullanılması için farklı platformlara (DSP, SSP gibi) iletir.

Supply Side Platform (SSP)

SSP, bir yayımcının otomatik açık artırmalar yoluyla dijital reklam alanı satmasına olanak tanıyan bir yazılımdır. SSP kullanan kişiler reklamın görüneceği ‘alanı’ sağlar. SSP’ler bu nedenle yayımcılar tarafından kullanılmaktadır.

SSP’ler DSP’lere çok benzer gibi görünse de aslında DSP’lerden farklı olarak SSP’leri yayımcılar kullanmaktadır. SSP’ler, DSP’ler ile birlikte çalışarak yayımcının çok çeşitli potansiyel reklam verenle bağlantı kurmasına olanak sağlar.

Ayrıca bakınız, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması – Abone ve Kullanıcılar

Kaynak:

  1. https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/a/a-marketers-alphabet-soup
  2. https://www.oracle.com/tr/cx/marketing/data-management-platform/what-is-dmp/

More To Explore