outlined-globe-glyph

Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası

Dijital piyasalar ve servisler yasası

Share This Post

Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası, Daha Eşit ve Rekabetçi Bir Dijital Ekonominin Yolunu Açıyor

Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası, Daha Eşit ve Rekabetçi Bir Dijital Ekonominin Yolunu Açıyor. AB’nin dijital alan düzenlemesi ihtiyacına tepkisi dijital hizmetler paketidir. İnovasyonu teşvik ederken çevrimiçi tüketiciler için önlemlerin ana hatlarını çiziyor.

AB’deki dijital pazar ve ekonomi önemli ölçüde çevrimiçi platformlardan etkilenmektedir. AB üyeleri, dijital hizmetleri yöneten düzenlemelerin aşağıdaki amaçlarla güçlendirilmesi, modernleştirilmesi ve netleştirilmesi gerektiğini kabul etmektedir:

  • Çevrimiçi kullanıcı güvenliğini sağlama
  • Yaratıcı dijital şirketlerin büyümesini sağlama

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020’de Dijital Hizmetler Yasası paketini açıkladı. Pakette şunlar yer alıyor:

  • Dijital Hizmetler Yasası
  • Dijital Piyasalar Yasası

Dijital Hizmetler Yasası Nedir?

Dijital Hizmetler Yasası (DSA), aşağıdaki konularda yeni düzenlemeler getirerek dijital alandaki temel hakları savunmayı ve interneti işletmeler ve tüketiciler için daha güvenli bir yer haline getirmeyi amaçlamaktadır:

  • Toplumsal tehlikeleri ele almak
  • Bayilerin internet pazaryerleri kullanılarak çevrimiçi olarak takip edilebilmeleri
  • İnternet platformları için şeffaflık önlemleri
  • Daha fazla gözetim

DSA’nın Faydaları

Dijital Hizmetler Yasası, çoğunluğu AB’de ikamet eden tüm ilgili tarafların haklarını ve meşru çıkarlarını koruyacaktır.

AB’deki çevrimiçi kullanıcılar, görüntüledikleri reklamları anlama veya bunlardan haberdar olma dahil olmak üzere, çevrimiçi gördükleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Kullanıcılar yasadışı içeriği bildirebilecek ve platformun alınan kararları onlara bildirmesi istenecek.

Yasa, çevrimiçi içerik yönetimine ilişkin düzenlemeleri daha şeffaf hale getirirken, aynı zamanda yetkililerin ve araştırmacıların çevrimiçi dünyayı, bunun toplumsal etkisini ve potansiyel tehditleri daha iyi anlaması için veri kullanılabilirliğini artıracaktır.

Dijital Piyasalar Yasası Nedir?

Dijital Piyasalar Yasası (DMA), büyüklüğü ne olursa olsun tüm dijital işletmeler için eşit bir oyun alanı yaratmayı hedefliyor ve 14 Eylül 2022’de Avrupa Parlamentosu ve AB konseyi başkanları tarafından imzalandı. Yaratıcılığı teşvik eden devasa çevrimiçi platformlara özel haklar ve gereksinimler koyarak ve teknolojik yeni başlayanlar için daha adil bir çevrimiçi platform ortamı sağlayarak rekabetçi ve eşitlikçi bir dijital endüstri sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca bakınız; Veri Mahremiyeti (PbD) Nasıl Tasarlanır?

Kaynak; https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en

More To Explore

Yapay Zeka (AI) Yasal Uyumluluk
Makaleler

Yapay Zeka (AI) Teknolojisi İle Yasal Uyumluluk

Yapay zeka, sürücüsüz arabalardan akıllı sohbet robotlarına kadar yaşama ve çalışma şeklimizde devrim yaratıyor! Dünya yaşama ve çalışma şeklimizde büyük bir değişimin eşiğindeyken, yapay zeka

Transfer of Personal Data
En Son Gelişmeler

EU ve UK GDPR Kapsamında Kişisel Veri Aktarımı

EU GDPR ve UK GDPR Kapsamında Sınır Ötesi Veri Aktarımı Etki Değerlendirmesi EU GDPR Kapsamında Kişisel Verilerin Aktarılması GDPR madde 44 ve 50, kişisel verilerin