CORSIA – Sivil Havacılık Gözüyle Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

CORSIA Karbon Emisyonu

Share This Post

CORSIA – Sivil Havacılık Gözüyle Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar olmak üzere başlıca iki kaynaktan elde edilmektedir. Küresel enerji talebinin %87 gibi büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilirken fosil yakıtların yoğun ve bilinçsizce kullanımı küresel ısınma, iklim değişikliği ve hatta günümüzde meydana gelen orman yangınları gibi pek çok soruna yol açmıştır. Karbon emisyonu da bu bilinçsiz kullanıma dair sorunlardan yalnızca bir tanesidir.

Karbon Emisyonu Nedir?

Sanayi devriminden beri atmosfer üzerinde giderek yoğunlaşan karbon emisyonu, diğer sera gazları ile, küresel ısınmanın ve günümüzde sıklıkla yaşanan çevresel katastrofilerin ana sebeplerinden birisidir.

Karbon emisyonu en basit haliyle, doğada veya insan eliyle oluşan karbonun atmosfere salınmasını ifade eder. Bilinçsiz sanayileşme, ormanlık alanların yok edilişi ve özellikle fosil yakıt kullanımı karbon salınımını artıran en tesirli faktörlerdir.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de karbon emisyon oranları 1990-2016 yılları arasında %70 artış göstermiştir.

Uluslararası Uçuşlar Karbon Emisyonu

2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek düzenleme olan Kyoto Protokolü uyarınca taraf ülkeler, sera etkisine neden olan diğer gazların salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa, ancak karbon ticareti yoluyla sera gazı kullanım haklarını arttırmaya söz vermektedirler.

CORSIA – (Carbon Offsettingand Reduction Schemefor International Aviation)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (“ICAO-International Civil Aviation Organization”), uluslararası hava seyir prensipleri ve tekniklerini değiştiren ve uluslararası hava taşımacılığının planlanmasını ve gelişimini teşvik eden, Birleşmiş Milletler’e (“BM”) bağlı, havacılık alanında faaliyet gösteren bir organizasyondur.

Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (“CORSIA”), Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak 1947 yılında kurulmuş olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün Ekim 2016’da çerçevesini oluşturduğu iklim koruma önlemidir. ICAO; 2020 yılından itibaren uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmayı hedefleyen CORSIA programını kabul etmiştir.

Bu kapsamda, uluslararası uçuşların tamamı ICAO – CORSIA çerçevesinde değerlendirilecektir. Uluslararası havacılıkta yıllık 10.000 m/ton CO2’den daha az salınım yapan uçak işletmecileri; tıbbi/gıda yardımı ve yangın söndürme gibi amaçlarla kullanılan hava taşıtlarından ve maksimum kalkış ağırlığı 5.700 kilogramdan az olan hava taşıtlarına ilişin karbon salınımları CORSIA kapsamı dışında kalacaktır.

ICAO üyesi devletlerdeki uluslararası uçuş gerçekleştiren uçak işletmecileri bu uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını 2019 yılından itibaren izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğüne tabidirler. ( CORSIA Monitoring, Reporting and Verification (MRV) System )

CORSIA, üye devletlerin gönüllü katılımı ile pilot ve birinci aşamalar da dahil üç faz halinde icra edilecektir. Pilot aşamaya dahil 72 ülkenin emisyonları global hava yolu emisyonların yüzde 88’ine karşılık gelmektedir.

CORSIA Programı Uyum Dönemleri

CORSIA Programı Uyum Dönemleri

Halihazırda, uluslararası havacılık emisyonlarının yaklaşık % 77’sini temsil eden 87 ülke, ilk üç yıllık pilot programa (2021-23) ve ardından üç yıllık gönüllü programa (2024-26) katılmıştır. 2027 yılına kadar CORSIA ile uyum sağlanması zorunlu hale gelecektir. 29 Temmuz 2021 tarihli “ CORSIA States for Chapter 3 State Pairs ” ICAO raporuna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplam 106 devlet CORSIA’ya katılmış olacaklardır.

Ülkemizde ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) tarafından CORSIA’nın düzenlemelerinin devreye alınması amacıyla Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (“SHT – CORSIA”) yayımlanmıştır.

JURCOM, karbon emisyonları ile ilgili yasal uyum projeleri, risk değerlendirmeleri, denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır. Hizmet ve yazılımlarımız ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

iletişime geçin
Kaynak:

https://www.iso.org.tr/surdurulebilirlik/docs/Gediz_Kaya_opt_19112020.pdf

http://www.lowcarbonturkey.org/wp-content/uploads/2019/05/LCDTR_ETSD_Aviation_GedizKaya.pdf

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/state-pairs.asp

More To Explore