CORSIA Regülasyonu ve Dünyadaki Güncel Durum

CORSIA Regülasyonu

Share This Post

Dünyada Güncel Durum

ICAO tarafından yayınlanan değerlendirmede, COVID-19 ile sivil havacılıktaki hareketliliğin sekteye uğraması ve bunun uçak işleticilerinin belirlenen devam eden süreçte pandemi sebebiyle karbon emisyon miktarlarını beklenenden aşağıya taşıyacağından CORSIA Regülasyonu hedeflerinin yerine getirilmesini riske attığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda özellikle emisyon raporlarının onaylanması ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinde meydana gelen zorluklar ICAO tarafından sağlanan ek eğitim ve hizmetler ile devletlerin bu zorluklar karşısında sürecin takipçisi olmaları noktasında gerekli destekler sağlanmıştır.

Yıllık karbon denkleştirme yükümlülüklerinin belirlenmesi için esas alınan sektör büyümesi faktöründeki belirsizler devam ederken CORSIA Regülasyonu ile ortaya koyulan hedefler arasında yer alan 31 Ekim 2022 tarihinde 2021 yılına ait karbon emisyonları açıklanmasıyla, devletlerin 2021 yılı için uçak işleticilerine uygulayacağı karbon dengeleme yükümlülüklerinin hesaplanması mümkün olacak.

Türkiye’de Güncel Durum

Türkiye, 25 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-16.4)” ile konu hakkında CORSIA Regülasyonu ile oluşan yükümlülükleri doğrudan iç hukukuna geçirmiş oldu.

CORSIA Regülasyonu Uyumu İçin İlk Adım

Emisyon izleme planı, Uçak İşletmecisi tarafından, en uygun metod ve yöntemlerle emisyon izleme yapabilmesine yönelik uçak işletmecisine özgü olarak hazırlanmasıdır.

Yönetmeliğin 1.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6. maddesi gereği emisyon izleme planını hazırlanması ve sera gazı emisyonlarını bu plana uygun olarak izlenmesi süreçleri başlayacak ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bu planların sunulması ve onaylatılması gerekecektir. Bu anlamda yükümlülük kapsamında olan uçak işleticilerinin planlarının oluşturulması ilk olarak gerçekleştirilmesi gereken yükümlülüklerdendir.

CORSIA Emisyonu İzleme Raporunun Hazırlanması

Emisyon izleme raporu, emisyon izleme planına uygun oalrak Uçak İşletmecisi tarafından, en uygun metod ve yöntemlerle emisyon izleme yapabilmesine yönelik uçak işletmecisine özgü olarak yapılan raporlamadır.

Jurcom, yasaların ve düzenlemelerin tam değerlendirmesini, yorumunu ve analizini yaparak ICAO nezdinde 2016’da kabul edilen “Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) düzenlemeleri kapsamında tüm mevzuat uyumluluğunu sağlanması ve risklerinizin yönetilmesine yardımcı olur.

Hizmet kapsamımız hakkında daha ayrıntılı bilgi için iletişime geçeibilrisiniz.

Ayrıca bakınız; DPO vs DPR

More To Explore