Bankacılıkta Islak İmza Zorunluluğu Resmi Olarak Kalktı!

islak-imza-zorunlulugu

Share This Post

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine yeni düzenlemeler getirdi.

Bankacılıkta ıslak imza zorunluluğu kalktı. Bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 01/04/2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

Bankacılıkta ıslak imza ile ilgili söz konusu Yönetmelik’teki önemli başlıklar şu şekildedir:

  • Müşteri temsilcisinin, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az bir defa ve her bir güncelleme sonrasında kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim alması sağlanacaktır.
  • Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisi kullanılabilecek ve kişinin buna dair açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır.
  • Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak ve yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilecektir.
  • Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı kayıt altına alınacak ve saklanacaktır.
  • Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişiye yalnızca yapılan kimlik tespiti işlemi için geçerli, merkezi olarak üretilen SMS OTP iletilecektir. İletilen SMS OTP’nin kişi tarafından çevrim içi olarak uygulama ara yüzü üzerinden geri gönderilmesi sağlanacaktır. Sistemde bu SMS OTP’nin başarılı şekilde onaylanması durumunda kişinin cep telefonu numarası doğrulanmış olacaktır.
  • Müşteriye sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak banka ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve resmi şekle veya özel bir merasime tabi olmayan her türlü sözleşmenin ikinci fıkraya uygun olarak elektronik ortamda kurulması ya da müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kimlik tespitini müteakip alınması suretiyle mesafeli olarak kurulması hallerinde, bu sözleşmeler için yazılı şekil şartı gerçekleşmiş sayılır.

Daha ayrıntılı bilgi için: İletişim

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-7.htm

More To Explore