Avrupa Komisyonu, Kurumsal Durum Tespiti ve Hesap Verebilirliğe İlişkin Raporu Kabul Etti!

kurumsal-durum-tespiti

Share This Post

Avrupa Komisyonu, Kurumsal Durum Tespiti ve Hesap Verebilirliğe İlişkin Raporu Kabul Etti! Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’na kurumsal durum tespiti ve hesap verebilirlik konusunda bir taslak direktif de dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunan bir yasama girişim raporunu kabul etti. Rapor, işletmelerin tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlallerini ve olumsuz çevresel etkileri belirlemek, önlemek, hafifletmek ve hesaba katmak için zorunlu bir kurumsal durum tespiti yükümlülüğünün getirilmesini önermektedir.

Taslak direktifte, Covid sonrası şekillenmekte olan yeni dünya düzeninde şirketlerin kurumsal durum tespiti konusunda daha şeffaf olmaları gerektiğini işaret etmekle beraber bu konudaki stratejilerinin daha dinamik ve ileriye dönük olmaları gerektiğine dikkat çekilmiş. Şirketlerin büyüklüğü ve kaynakları ile orantılı olacak, ancak daha riskli sektörlerde faaliyet gösterenlerin daha fazlasını yapması gerekecek. Bu konuda özellikle küçük-orta ölçekli firmalar için yol gösterici bir kılavuz hazırlanacağından bahsedilmiş. İklim değişikliği ve karbon emisyonu problemlerinin artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiği ve kurumsal durum tespiti stratejilerinin bunlara bağlı olarak kurgulanması gerektiğinin altına çizilmiş.

Kurumsal Durum Tespiti ve Hesap Verebilirliğe İlişkin Rapor Kabul Edildi!

Rapor, işletmelerin tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlallerini ve olumsuz çevresel etkileri belirlemek, önlemek, hafifletmek ve hesaba katmak için zorunlu bir kurumsal durum tespiti yükümlülüğünün getirilmesini önermektedir.

Finansal olmayan riskler konusunda verilerin denetlenmesi ve doğrulanması gerekliliğinin altı çizilen taslak direktifte öne çıkan konulardan biri de ‘tedarik zinciri izlenilebilirliği’. Özellikle son birkaç yıldır gündemde olan bu konunun önümüzdeki yıllarda güçlendirilmesi gerektiğinin önemi vurgulanmış. Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yer yer örneklerini gördüğümüz izlenilebilirlik teknolojisine Blockhain’in katkıda bulunabileceği ve bu konuda çalışmaların artacağı vurgulanmış. Bununla beraber insan hakları, çevre ve iyi yönetişim üzerindeki etkilerini ele almalarını ve düzeltmeleri istenmiş.

Zorla çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırma gibi ağır insan hakları ihlalleri ile bağlantılı olan AB’ye ithal edilen ürünlere yasak uygulanması gündeme geldiği tasarıda Avrupa Parlamentosu ayrıca direktifin sınır ötesi etkiye sahip olması gerektiğini ve ayrıca AB’de yerleşik olmayan ancak AB iç pazarında mal satarak veya AB merkezli müşterilere hizmet sunarak faaliyet gösteren teşebbüsler için de geçerli olmasını önermektedir.

Kaynak: https://globalcompliancenews.com/eu-european-commission-adopts-report-on-corporate-due-diligence-and-accountability250321/

Sizin için ilgiliniz çekebilecek bazı içerikler;

More To Explore