AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

AB kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi

Share This Post

Konsey, AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’ni kabul etti, Direktif’e son yeşil ışığı yaktı. Konsey, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’ne (CSRD) nihai onayını verdi.

Bu, şirketlerin yakında sürdürülebilirlik konuları hakkında ayrıntılı bilgi yayınlamaları gerekeceği anlamına geliyor. CSRD, bir şirketin hesap verebilirliğini artıracak, farklı sürdürülebilirlik standartlarını önleyecek ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi kolaylaştıracaktır.

Pratik anlamda şirketler, iş modellerinin sürdürülebilirliklerini nasıl etkilediğini ve dış sürdürülebilirlik faktörlerinin (iklim değişikliği veya insan hakları sorunları gibi) faaliyetlerini nasıl etkilediğini raporlamak zorunda kalacaklar. Bu, yatırımcıları ve diğer paydaşları sürdürülebilirlik konularında bilinçli kararlar almak için daha iyi donatacaktır.

Şirketler İçin Yeni Raporlama Kuralları

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi, daha ayrıntılı raporlama gereklilikleri getirmekte ve büyük şirketlerin ve borsaya kayıtlı KOBİ’lerin çevre hakları, sosyal haklar, insan hakları ve yönetişim faktörleri gibi sürdürülebilirlik konuları hakkında rapor vermelerini zorunlu kılmaktadır.

Kurallar, belirli özelliklerini dikkate alarak, listelenen KOBİ’ler için de geçerlidir ve 2028 yılına kadar bir muafiyet mümkün olacaktır.

Yeni sürdürülebilirlik raporlama kuralları, mikro işletmeler hariç olmak üzere borsaya kote olan tüm şirketler ve tüm büyük şirketler için geçerli olacaktır. Bu şirketler ayrıca bağlı iştirakleri için geçerli olan bilgileri değerlendirmekten de sorumludur.

Avrupa Birliği Sınırları İçerisinde Kurulmuş Olmayan Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Raporu Sağlama Zorunluluğu,

  • AB’de 150 milyon Avro net ciro elde eden,
  • AB’de belirli eşikleri aşan en az bir iştiraki veya şubesi bulunan tüm şirketler için geçerlidir.

Bu şirketler, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) etkileri hakkında bir rapor sunmalıdır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin Sonraki Adımları

Konsey, Avrupa Parlamentosu’nun tutumunu onaylamasının ardından, Direktifi kabul etti.

CSRD’nin uygulaması dört aşamada gerçekleşecek. CSRD, 1 Ocak 2024 itibarıyla;

  • Halihazırda mali olmayan raporlama direktifine tabi olan ve 500’den fazla çalışanı olan şirketler;
  • 1 Ocak 2025 itibariyle mali olmayan raporlama direktifine tabi olmayan ve 250’den fazla çalışanı ve/veya 40 milyon avroluk cirosu olan şirketler;
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla da KOBİ’ler için geçerli olacak.

ESG’yi şirketler için temel norm haline getirecek. CSRD ile AB, küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarında öncü olmayı hedefliyor.

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Konsey, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’ne (CSRD) son yeşil ışığı yaktı, nihai onayını verdi.

Bu, şirketlerin yakında sürdürülebilirlik konuları hakkında ayrıntılı bilgi yayınlamaları gerekeceği anlamına geliyor. Bu, bir şirketin;

  • Hesap verebilirliğini artıracak,
  • Farklı sürdürülebilirlik standartlarını önleyecek,
  • Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini kolaylaştıracaktır.

Pratik anlamda şirketler,

İş modellerinin sürdürülebilirliklerini nasıl etkilediğini,

Dış sürdürülebilirlik faktörlerinin (iklim değişikliği veya insan hakları sorunları gibi) faaliyetlerini nasıl etkilediğini raporlamak zorunda kalacaklar.

Bu, yatırımcıları ve diğer paydaşları sürdürülebilirlik konularında bilinçli kararlar almak için daha iyi donatacaktır.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6747

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Ulaşın

More To Explore